Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Điện Bàn “Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa”

Sau một năm được công nhận là địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã Điện Bàn đã có những bước đi thích hợp để giữ vững phong trào thông qua việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa từ gia đình đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: năm 2017, bên cạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế để đạt mức thu nhập bình quân đầu người 42,19 triệu đồng/người/năm, thị xã Điện Bàn quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân phù hợp với những chuyển biến mới của nhịp sống đô thị. Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2017, cấp ủy từ thị xã đến các xã, phường đều ban hành văn bản lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nội hàm văn bản chỉ đạo của cấp ủy đã cụ thể hóa những công việc trọng tâm khi nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa được công nhận. Chính vì thế, quá trình triển khai thực hiện phong trào, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định. Bà Nguyễn Thị Xuân – Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị xã chia sẻ: từ thành công của các mô hình tự quản như “tình nguyện nhân dân”, “ khu dân cư chung tay giảm nghèo”, “khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự”, “khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, Mặt trận thị xã tiếp tục phát động trong nhân dân hưởng ứng thực hiện mô hình “3 không với thực phẩm bẩn”, “khu dân cư không còn hộ nghèo”, “khu dân cư sáng – xanh – sạch đẹp”. Được sự đồng thuận của nhân dân, các mô hình do Mặt trận phát động bước đầu đạt kết quả nhất định. Quy ước dòng tộc, hương ước của làng được chú trọng, bổ sung một số nội dung nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mô hình khu dân cư chung tay giảm nghèo do Mặt trận phát động đã trao tặng nhiều bò giống đến với hộ nghèo

Khác với Mặt trận, Hội phụ nữ thị xã phát động phong trào “việc làm nhỏ – công trình lớn”, năm 2017 các cấp hội đã vận động hội viên tiết kiệm tiền đi chợ, tích góp lon bia, ve chai… để dành tiền thực hiện công trình, phần việc khi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã có nhiều mái ấm cho hội viên nghèo được xây dựng, nhiều cụm pano tuyên truyền trực quan về luật bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân có trách nhiệm… được đặt ở các đoạn đường tự quản, đường liên thôn góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.  Năm 2017, toàn thị xã có 49.192 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (85,4%); 243 Tộc được công nhận Tộc văn hóa. 167 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa (91,7%); 10/13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (76,9%); 5/7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị (71,4%); có 14 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị; 159/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (93,5%). Ở hầu hết các đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Đối với các khu dân cư vùng đô thị, mọi người chung tay hoàn thiện hạ tầng đô thị, phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, từng bước hình thành đô thị có bản sắc riêng. Các khu dân cư ở các phường: Vĩnh Điện, Điện Ngọc, Điện An, Điện Dương… chú trọng xây dựng tuyến phố văn minh. Mọi người nâng cao ý thức trách niệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp gắn với trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Nhiều tuyến đường sáng – xanh – sạch đẹp ở các xã nông thôn mới có sự chung tay của cộng đồng dân cư

       Các khu dân cư ở các xã đã đạt chuẩn năm 2016, thị xã chú trọng phối hợp vận động nhân dân tham gia thực hiện mô hình “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Để thực hiện mô hình này, sự vào cuộc trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân di dời tường rào, cổng ngõ, điều chỉnh tuyến đường thẳng hàng, thoáng rộng. Cùng với đó, Ban dân chính các thôn đã huy động bà con đồng hương cùng chung tay xây lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, một vài nơi đã có bảng tên đường qua các trục đường ngõ xóm để thuận tiện cho việc giao dịch. Nhiều người con xa quê đã hỗ trợ cho các xã giữ vững tiêu chí nông thôn mới thông qua việc trao phương tiện sinh kế cho những hộ nghèo; hỗ trợ xóa nhà tạm và hoàn thiện các thiết chế văn hóa.

Có thể nói năm 2017, từ việc định hình công tác trọng tâm khi triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thị xã Điện Bàn chú trọng nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa trước khi đề nghị chính quyền công nhận. Việc xây dựng gia đình văn hóa, Tộc văn hóa, khu dân cư văn hóa được tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở ngay trong cộng đồng mình đang sinh sống và làm việc. Đây cũng chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ngay từ mỗi khu dân cư.

L.N.T