Tộc Văn hóa trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Nhiều năm qua, tại huyện Đại Lộc, mô hình “Tộc văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tộc họ đã tham gia tích cực trong công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Các Tộc Văn hóa tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng

 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức thực hiện việc phát động xây dựng “Tộc văn hóa”. Hằng năm, tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung, xây dựng tộc ước, đăng ký xây dựng tộc văn hóa gắn với thang điểm thi đua. Kết quả, từ năm 2014 đến nay, toàn huyện  có 18/ 18 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị gia tộc, Đại hội gia tộc; có 16/18 xã, thị trấn tổ chức Đại hội bầu Hội đồng Tộc biểu ở 42/113 khu dân cư trên địa bàn huyện, đồng thời có xây dựng quy chế hoạt động. Tổ chức tọa đàm Tộc họ văn hóa gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tại các xã, thị trấn; tổ chức lễ ra mắt phát động xây dựng Tộc văn hóa tại 192 tộc, nâng tổng số tộc đã xây dựng được quy ước gia tộc lên 326/651 tộc; Phối hợp tổ chức kiểm tra, làm lễ công nhận Tộc văn hóa cho 256/651 tộc; trong đó có 95 tộc duy trì việc công nhận “Tộc văn hóa” 2 đến 3 năm liền.

Thông qua sinh hoạt gia tộc, Hội đồng gia tộc thường xuyên tuyên truyền vận động các thành viên và con cháu trong dòng tộc thực hiện tốt quy ước gia tộc, vận động xây dựng nếp sống văn minh. Nhân dịp “xuân kỳ thu tế” con cháu tập trung đông đủ, gia tộc tiến hành tổ chức, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy ước và hoạt động của gia tộc trong năm hoặc trong nhiệm kỳ hội đồng gia tộc; định ra nội dung hoạt động trong thời gian đến gắn với các hoạt động xã hội và phong trào của địa phương. Tại hầu hết nhà thờ, tự đường của các chi, phái, Hội đồng nhiều gia tộc đã yêu cầu các vị đứng đầu cam kết xây dựng một số công trình sinh hoạt văn hóa như sân bóng chuyền, đội văn nghệ để tập hợp con cháu về sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục truyền thống.

Ông Hồ Tấn Phụng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: trên cơ sở quy ước được chính quyền công nhận, các tộc đã không ngừng phát huy truyền thống dòng tộc, hưởng ứng tuyên truyền vận động con cháu tham gia xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp công sức và vật chất vào xây dựng, phát triển quê hương, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Nhiều Tộc họ trên địa bàn huyện duy trì việc huy động “Quỹ khuyến học, khuyến tài”; “Quỹ tương tế”… để hỗ trợ con cháu học tập, hỗ trợ các hộ gia đình trong gia tộc gặp khó khăn… Từ chủ trương của gia tộc, con cháu các dòng tộc trong huyện đã tích cực học tập và nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa“, “Gia đình hiếu học”, “Thôn, khu phố văn hóa“, “Xã văn hóa”.

Ngoài ra, việc nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên gia tộc trong việc gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa được xem là động lực và cũng là mục tiêu mà các gia tộc hướng tới. Hầu hết các hộ gia đình trong dòng tộc có đời sống kinh tế ổn định, thu nhập từ trung bình khá trở lên và xây dựng được nhà ở kiên cố, tư gia khang trang. Đời sống tinh thần, vật chất được cải thiện, ý thức chấp hành pháp luật; truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau trong xóa đói giảm nghèo ngày càng rõ nét, trật tự thôn xóm được giữ vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong cưới hỏi, tang gia, lễ hội luôn được các tộc thực hiện tốt, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường… Các mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Câu lạc bộ dâu hiền rể thảo”,”Nàng dâu hiếu thảo” … luôn được các gia tộc quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 

Mô hình “Tộc văn hóa” đã góp phần thực hiện tốt các nội dung của phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm liền huyện Đại Lộc được tỉnh đánh giá cao và là điểm đến của các địa phương trong tỉnh khi đến trao đổi kinh nghiệm hoạt động tộc văn hóa. Kết quả này đạt được từ sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp. Ông Nguyễn Công Thanh – Bí thư huyện ủy Đại Lộc cho biết: nhiều thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã đã phối hợp khá chặt chẽ với Hội đồng gia tộc từ việc khảo sát, nắm tình hình, soạn thảo quy ước, hướng dẫn Hội đồng gia tộc một số mô hình hoạt động như: “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Câu lạc bộ dâu hiền rể thảo”, “Nàng dâu hiếu thảo”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ 3”….; xây dựng quỹ khuyến học, tọa đàm tộc họ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh“…Thông qua sự phối hợp này, Mặt trận và chính quyền các cấp đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với từng gia tộc và nhân dân. Cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học của các gia tộc được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Kết quả này là sự kết hợp chặt chẽ giữa Chi Hội khuyến học gia tộc với Hội khuyến học xã. Vai trò định hướng của Hội khuyến học xã, thị trấn thể hiện rõ với các gia tộc từ khâu xây dựng tổ chức Chi hội đến các hoạt động vận động xây dựng Quỹ khuyến học, hình thức cấp học bổng…

Xây dựng “Tộc văn hóa” là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong thời gian đến, huyện Đại Lộc chọn công tác gia tộc là một trong những nội dung trọng tâm để nâng cao chất lượng xây dựng“Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, góp phần phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam.

L.N.T