Sự hài lòng của người dân là điều kiện cần để công nhận Nông thôn mới

Từ năm 2017, để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì mặt trận các cấp phải đánh giá đạt kết quả chỉ số hài lòng của người dân. Đây là một trong những điểm mới của quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

Ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi với các địa phương trước khi phát phiếu ra nhân dân.

Vào cuộc trách nhiệm

Năm 2017, tỉnh Quảng Nam có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là các xã Đại Thắng, Đại Nghĩa (Đại Lộc); xã Bình Trung, Bình Phú (Thăng Bình); xã Duy Thành (Duy Xuyên); xã Trà Tân (Bắc Trà My); xã Tam Giang  (Núi Thành) và xã Tam Thanh (TP. Tam Kỳ). Để đạt được kết quả này, mặt trận các cấp đã lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Quy trình lấy ý kiến nhân dân được thực hiện chặt chẽ. Sau khi kết quả xây dựng nông thôn mới đã được chính quyền ghi nhận qua các bước: tự đánh giá ở cấp xã, rồi huyện thành lập đoàn phúc tra để thẩm tra lại 19 tiêu chí nông thôn mới mà cấp xã tự đánh, đoàn phúc tra có báo cáo trả lời bằng văn bản khi cấp xã đã đạt các tiêu chí nông thôn mới, công khai trên các phương tiện thông tin của huyện thì mặt trận cấp huyện mới tiến hành quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Trên cơ sở bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, mẫu phiếu đánh giá thể hiện cô đọng trong 17 câu hỏi, trong đó có 13 câu hỏi trực tiếp liên quan đến 19 tiêu chí nông thôn mới, bốn câu hỏi còn lại là cảm nhận của mỗi người dân về vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; về đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã có thực sự được nâng lên hay không? Kết quả của việc đánh giá phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên ở câu hỏi cuối cùng – câu số 17 (kết quả chung về xây dựng nông thôn mới tại địa phương), đối với 16 câu hỏi còn lại phải có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: ngay từ đầu năm 2017, Mặt trận tỉnh đã chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên là Hội người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, ĐoànThanh niên và Liên đoàn lao động tỉnh. Theo đó, mỗi tổ chức gắn nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình để đăng ký công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới. Chính cách triển khai này đã tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận lấy ý kiến người dân. Việc phát phiếu đánh giá cho các hộ dân do chi hội trưởng các chi hội, đoàn thể triển khai thực hiện và Trưởng ban công tác mặt trận chủ trì phối hợp với trưởng thôn để tổng hợp, xử lý phiếu. Để người dân được hỏi dễ trả lời phiếu đánh giá, mặt trận tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các sở, ngành có liên quan để phối hợp cụ thể hóa các câu hỏi liên quan đến tiêu chí giao thông, điện, văn hóa, môi trường, nhà ở dân cư, an ninh nông thôn và hệ thống chính trị của xã; người dân bằng cảm nhận trực quan có thể đánh giá khách quan mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí. Cạnh đó, mặt trận đã tổ chức 19 lớp tập huấn cho 1870 cán bộ cơ sở và 960 hộ gia đình dự kiến phát phiếu đánh giá ở các khu dân cư được cấp xã chọn làm điểm phát phiếu.

          Dân chủ, khách quan

Để các địa phương đánh giá chỉ số hài lòng của người dân một cách khách quan, công tâm, mặt trận các cấp chú trọng vào cuộc phối hợp, bàn bạc với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp, thời gian, cách thức tiến hành, chọn khu dân cư làm điểm; tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo bộ phiếu hỏi trước khi phát đến người dân… Năm đầu tiên mặt trận lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, nên mặt trận khá “thận trọng” trong việc triển khai. Từ việc chọn địa phương làm điểm tại khu dân cư Linh Cang của xã Bình Phú, huyện Thăng Bình và khu dân cư Đông Xuân của xã Tam Giang, huyện Núi Thành, đến việc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm được tổ chức chặt chẽ, trách nhiệm.

Trên cơ sở tích hợp danh sách trên 60% số hộ dân trên địa bàn từng xã dự kiến phát phiếu, mặt trận hiệp thương phân bổ phiếu đến các tổ chức chính trị xã hội. Theo đó, chủ hộ là đoàn viên, hội viên của tổ chức nào thì tổ chức đó tiến hành phát phiếu. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện trực tiếp tại các khu dân cư hoặc tổ đoàn kết. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến người dân, hệ thống đài truyền thanh các xã chú trọng công tác tuyên truyền về kết quả bộ tiêu chí nông thôn mới, nội dung mẫu phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân thì thông báo trên hệ thống đài truyền thanh các xã và niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở UBND các xã để người dân biết, giám sát.

Việc thông qua ý kiến của người dân trong quá trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy, mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là hướng tới sự hài lòng của người dân. Chỉ khi nào người dân tin tưởng, phấn khởi với kết quả đạt được và làm chủ quá trình xây dựng nông thôn mới, khi đó nông thôn mới mới thực sự hiện hữu, ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ.

                    L.N.T