Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vững bước trên hành trình mới

Trong năm 2017, cùng với các ngành kinh tế – xã hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND...

Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Điện Bàn “Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa”

Sau một năm được công nhận là địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã Điện Bàn đã có những bước đi thích hợp để giữ vững phong trào thông qua việc nâng cao chất...