Chuyện khuyến học của Tộc Võ Viết

Hai mươi năm với công tác khuyến học là chặng đường dài nhiều khó khăn với tộc Võ Viết tại thôn Ngọc Phô (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình). Sự nỗ lực, đoàn kết và nhiều cách làm hay đã...

Gia tộc và công tác xây dựng “Tộc văn hóa”

Theo nhà giáo, tiến sĩ Huỳnh Công Bá (giảng viên khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Huế): Gia tộc là một thứ kết cấu duy nhất mang tính huyết thống còn sót lại của thời nguyên thủy, và đó...

Một vài vấn đề về xây dựng “Văn hóa gia đình”

Nên đặt vấn đề xây dựng “văn hóa gia đình” trước khi xây dựng “gia đình văn hóa” vì văn hóa trong mỗi gia đình là nền móng vững chắc để hình thành mỗi con người cho xã hội. Cách...

Vai trò của cộng đồng dân cư với các danh hiệu văn hóa được công nhận

Một trong những mặt hạn chế của phong trào xây dựng đời sống văn hóa là chất lượng phong trào chưa tỷ lệ thuận với số lượng danh hiệu văn hóa được công nhận. Nguyên nhân này đến từ đâu...

TAM KỲ VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA

Ông Huỳnh Kim Ta – Quản lý khu di tích cấp quốc gia lịch sử cách mạng Địa đạo Kỳ Anh cho biết: “Từ sau khi di tích được công nhận, Địa đạo Kỳ Anh hàng năm đón trên 5.500...

Vai trò của cộng đồng dân cư với các danh hiệu văn hóa được công nhận

Một trong những mặt hạn chế của phong trào xây dựng đời sống văn hóa là chất lượng phong trào chưa tỷ lệ thuận với số lượng danh hiệu văn hóa được công nhận. Nguyên nhân này đến từ đâu...

Sống trong lễ hội làng nghề

Tại Hội An hiện có nhiều làng nghề truyền thống ra đời gần 500 năm với các lễ hội đặc sắc. Các lễ hội dân gian này đã và đang được tổ chức bài bản, quy mô, mang đậm yếu...

Sự hài lòng của người dân là điều kiện cần để công nhận Nông thôn mới

Từ năm 2017, để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì mặt trận các cấp phải đánh giá đạt kết quả chỉ số hài lòng của người dân. Đây là một trong những điểm mới của quy trình, thủ...

Mùa xuân yêu thương

Mùa xuân – mùa của sự sẻ chia yêu thương, tạm gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, mỗi người chọn cho mình một cách để trao gửi yêu thương, đón nhận hạnh phúc, niềm vui khi...

Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vững bước trên hành trình mới

Trong năm 2017, cùng với các ngành kinh tế – xã hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND...