Hình tượng con chó những biểu tượng đối nghịch

Trong lời mở đầu cuốn sách “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới” (Bản tiếng Việt – NXB Đà Nẵng 2002 tr.XIV), tác giả Jean Chevalier có viết: “Nói là chúng ta sống trong một thế giới biểu tượng...

Da diết mùa Đông…

Mẹ tôi bây giờ vẫn còn chép miệng: “Hồi nớ mùa đông răng mà dài”. Và câu nói lại gợi trong tôi những ký ức giá rét. Ngày này qua ngày nọ màn mây sũng nước, nặng như chì ngự...

Tản mạn về rao

Theo “Đại Nam quốc âm tự vị” của Huỳnh Tịnh Của, Rao có nghĩa là: “truyền ra cho ai nấy biết, như rao truyền, rao bảo – truyền bảo sự gì đó; Mõ rao: mõ làm hiệu lệnh, rao cho...