Thư viện tỉnh: năm 2017 phục vụ 30.250 lượt bạn đọc

Ngày 30.1, Thư viện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ hệ thống thư viện công cộng năm 2018 với sự của hơn 40 cán bộ làm công tác thư viện từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2017, thư viện tỉnh đã bổ sung 6.000 bản sách, nâng tổng số sách hiện có lên 147.024 bản, 144 loại báo, tạp chí mỗi quý, phục vụ 30.250 lượt bạn đọc, cấp và đổi mới 1.950 thẻ, luân chuyển 55.130 lượt sách báo. Ngoài ra, hệ thống thư viện toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như hội thi kể chuyện, tuyên truyền giới thiệu sách, trưng bày sách báo nhân các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Hội nghị đã triển khai công tác năm 2018, trong đó tập trung  vào việc giới thiệu sách báo, bổ sung mới và tổ chức hoạt động xe ô tô lưu động đã phương tiện phục vụ tại các vùng sâu vùng xa nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc cộng đồng.