TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Từ ngày 11 đến 14.9, Sở VH,TT&DL tổ chức lớp tập huấn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn với sự tham gia của các học viên là cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội các xã, thị trấn và công tác mặt trận thôn. Nội dung cơ bản của lớp tập huấn là các chuyên đề: giải pháp gắn kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; phổ biến Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; triển khai một số văn bản mới, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới; hướng dẫn đăng ký, bình xét, lập hồ sơ công nhận các danh hiệu văn hóa… Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn hóa cho các cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở để nâng cao hiệu quả chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”.