SỞ VH,TT&DL làm việc với UBND huyện Núi Thành về Hồ sơ Công viên địa chất và Tượng đài chiến thắng Núi Thành

Chiều 27.9, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành về Hồ sơ Công viên địa chất và Tượng đài chiến thắng Núi Thành. Ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cùng các phòng ban liên quan tham dự buổi làm việc.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Núi Thành đã báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện thời gian qua, trong đó tập trung vào hiện trạng, những thuận lợi, khó khăn của Tượng đài chiến thắng Núi Thành và các bước tiên hành lập Hồ sơ công viên địa chất Núi Thành. Các phòng ban liên quan của Sở cùng phối hợp với huyện Núi Thành về vấn đề này và đưa ra những giải pháp tiến hành thực hiện trong thời gian đến.

          Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL đề nghị UBND huyện Núi Thành tập trung lập quy hoạch khoanh vùng bảo vệ và lập dự toán ngân sách trình UBND tỉnh về tu bổ tôn tạo công trình Tượng đài chiến thắng Núi Thành. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban liên quan của Sở phối hợp, hỗ trợ huyện trong việc sưu tầm hiện vật và lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt với Tượng đài chiến thắng Núi Thành. Tiến hành lập hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu tiến đến việc xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia, chọn đơn vị tư vấn phù hợp để xây dựng hồ sơ, định hướng song hành bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

M.T

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh. M.T
Ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh. M.T
Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành chia sẻ tại buổi làm việc