QUẢNG NAM ĐĂNG CAI HỘI THI KỊCH NGẮN, KỊCH VUI KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC VỀ ĐỀ TÀI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Từ ngày 05 đến ngày 09/9/2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi sân khấu kịch ngắn, kịch vui không chuyên toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội thi lần này có 24 đội đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với nhiều nội dung, hoạt động phong phú và thiết thực.Mục đích của hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; góp phần tăng cường sự phối hợp các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh công cộng.Trong khuôn khổ Hội thi sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Diễu hành xe cổ động tuyên truyền trên các tuyến đường tại TP. Tam Kỳ, hội thi sân khấu kịch ngắn về chủ đề bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ngoài ra, các đoàn sẽ đi lưu diễn phục vụ nhân dân tại 04 huyện trên địa bàn tỉnh.