Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019”

Sáng 30.05, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” năm 2019 tại huyện Đại Lộc. Chủ đề của tháng năm nay là “ Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”. Ông Trần Văn Tân – TUV – Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành có liên quan tại tỉnh, địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ.

Ông Trần Văn Tân, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Theo số liệu thống kê giai đoạn 2013 -2018, toàn tỉnh có 1.543 vụ bạo lực gia đình, trong đó có 1.282 vụ nạn nhân nữ, 48 vụ trẻ em. Sở VH,TT&DL tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình phối hợp triển khai công tác gia đình và PCBLGĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư kinh phí nhân rộng mô hình CLB Gia đình, nhóm PCBLGĐ tại các địa phương để hỗ trợ nhân dân những vấn đề ở cơ sở, hòa giải kịp thời những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Đến nay, địa bàn tỉnh có 314 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đang hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết: Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại, nhất là với phụ nữ và trẻ em. Để thực hiện tốt công tác PCBLGĐ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở ban ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo chỉ thị số 11 ngày 29/03/2017 của Thủ tướng chính phủ, chỉ thị số 39 ngày 25/04/2019 của ban thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp PCBLGĐ, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc; Sở VH,TT&DL hướng dẫn các địa phương lồng ghép, đưa các tiêu chí: Không có bạo lực gia đình, :”Xóm, phố bình yên gia đình hạnh phúc”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”… vào xét công nhận các danh hiệu văn hóa, triển khai thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (theo Quyết định 4843 ngày 08/12/2017 của Bộ VHTT&DL); Gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác PCBLGĐ; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác gia đình, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở, tuyên dương các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, ứng dụng tốt vào thực tế….

Các địa phương ký cam kết thực hiện từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ trên phạm vi địa bàn quản lý.

Kết thúc buổi lễ, đại diện lãnh đạo các địa phương trong tỉnh đã ký cam kết thực hiện từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi địa bàn quản lý.

                                                  M.T

Các đoàn viên thanh niên diễu hành với các khẩu hiệu phòng chống bạo lực gia đình
Quang cảnh lễ phát động