Họp thống nhất chương trình công tác lĩnh vực du lịch năm 2020

Sáng 10.3, đồng chí Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam chủ trì họp thống nhất chương trình công tác năm 2020 trên lĩnh vực du lịch. Lãnh đạo các phòng và đơn vị liên quan tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã báo cáo tóm tắt những phần việc đã hoàn thành trong thời gian qua; trao đổi những thông tin, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nêu kế hoạch danh mục công việc và dự toán ngân sách để thực hiện trong năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Tường cơ bản thống nhất với danh mục công việc được các phòng ban đơn vị đề xuất; đề nghị các đơn vị bám sát các nghị quyết của cấp trên, sắp xếp lại các đầu việc theo thứ tự ưu tiên, làm dự toán cho phù hợp. Trong năm 2020, các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến du lịch, ứng dụng phần mềm du lịch thông minh vào lĩnh vực du lịch, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đường sông, phát triển sản phẩm du lịch phía Nam, hỗ trợ du lịch cộng đồng… Bên cạnh đó cũng cần quan tâm  đến môi trường du lịch, tổ chức thống kê điều tra khách du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực du lịch

M.T

Quang cảnh cuộc họp
Ông lê Ngọc Tường, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh chủ trì cuộc họp
Các phòng, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp