HỌP RÚT KINH NGHIỆM LỄ HỘI VH-TT CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG NĂM 2018

Ngày 11.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau 2 kỳ tổ chức Lễ hội VH-TT các huyện miền núi lần thứ  XIX năm 2018 tại huyện Nam Giang và Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III tại TP.Tam Kỳ. Theo đánh giá tại cuộc họp, 2 sự kiện trên đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập, phát động phong trào rèn luyện thể thao cũng như mở ra cơ hội phát hiện, bồi dưỡng nghệ nhân, vận động viên khu vực miền núi của tỉnh Quảng Nam nói riêng và 13 tỉnh miền Trung nói chung. Sự chuẩn bị về các mặt an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phối hợp với các địa phương trong khâu tổ chức đã mang đến thành công cho các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, đặc biệt là không gian tổ chức hoạt động, phương án dự phòng, huy động lực lượng đến xem và cỗ vũ chưa được chuẩn bị chu đáo.