Hội thảo quốc tế “Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn”

Ngày 08.9, tại TP. Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được Tổ chức UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tại hội thảo, ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng việc bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và vai trò của cộng đồng góp phần rất lớn vào vấn đề này. Tỉnh Quảng Nam đã và đang tích cực thực hiện những trách nhiệm về bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên, đặc biệt là phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm. Bên cạnh sự ủng hộ của UNESCO và các tổ chức quốc tế, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa ở Quảng Nam còn được sự giúp đỡ của các tổ chức chính phủ và phi chính  phủ các nước như: Ấn Độ, Ba Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Đức, Pháp, Hoa Kỳ … Những hiệu quả bước đầu của các dự án hợp tác đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ di sản Hội An, Mỹ Sơn.

Ông Michael Goft, Trưởng Đại diện Văn phòng của UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự đồng tình chủ trương và quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; đồng thời cũng đặt ra một số yêu cầu trong việc phát huy vai trò của cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng như tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của cộng đồng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An và Mỹ Sơn. Các đại biểu cùng thống nhất quan điểm để cộng đồng tham gia tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới Hội An và Mỹ Sơn, cần hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cá nhân, cộng đồng, Nhà nước. Trong công tác quản lý di sản cần phải coi trọng tiếng nói của cộng đồng để cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Nhiều chính sách của tỉnh Quảng Nam trong 20 năm qua đang phát huy hiệu quả, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân tại Khu đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn hay tại Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam đã thực sự tạo điều kiện để cộng đồng dân cư và du khách khi đến đây đều có trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản gắn với quyền lợi được thụ hưởng các giá trị di sản mang lại, góp phần đưa thương hiệu của Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm lan tỏa ngày càng rộng rãi, phổ biến trên toàn cầu.

T.N

Ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo
Quang cảnh hội thảo