Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ngày 5.11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có trên 1.917 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,25%; 346 cơ quan, 498 đơn vị và 49 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, trao bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó có một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Tam Kỳ (10,5%), Hội An (8,9%), Điện Bàn (10,3%), Tiên Phước (8,5%)…. Giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 70% doanh nghiệp phát động xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp”; 90% doanh nghiệp tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Tân – Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua, thống nhất các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian tới đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của chính phủ, UBND tỉnh; đề nghị gắn chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các vi phạm…

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2019; UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 23 gia đình văn hoá, 28 thôn, khối phố, tổ dân phố văn hoá, 01 xã văn hoá nông thôn mới, 01 phường văn minh đô thị, 23 tộc văn hoá, 41 cơ quan, đơn vị văn hoá, 04 doanh nghiệp văn hoá đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, giai đoạn 2014-2019.

M.T

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh.M.T
Các doanh nghiệp ký cam kết triển khai cuộc vận động. Ảnh.M.T
Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh .M.T
Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh. M.T
Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. Ảnh .M.T
Trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh. M.T
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh.M.T