Hội nghị sơ kết 05 năm (2014-2018) về công tác quản lý môi trường du lịch

Ngày 03.7.2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025; dự thảo Chương trình hành động nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025. Qua 5 thực hiện, các Sở, ban, ngành và cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, niêm yết, công khai giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn. UBND thành phố Hội An tiến hành kiểm tra hơn 374 cơ sở kinh doanh dịch vụ, ban hành 43 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; kiểm tra hơn 2.400 trường hợp thực hiện các quy định về trưng bày hàng hóa, văn minh thương nghiệp, trật tự cảnh quan đô thị trong khu phố cổ và vùng phụ cận, trong đó xử lý 529 trường hợp với 123 trường hợp phạt tiền và xử lý nhắc nhở 396 trường hợp…

Tại hội nghị, hơn 10 tham luận và ý kiến đã tập trung phản ánh và đề xuất giải pháp đối với những tồn tại, ảnh hưởng đến môi trường du lich phát sinh từ cơ sở; đặc biệt là việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; vấn đề huy động nguồn lực và cơ chế thu hút đối với những địa bàn trọng điểm, vai trò của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, cũng như bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững…

Ghi nhận những chuyển biến tích cực về môi trường du lịch kể từ khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 19, cũng như những ý kiến tham luận phản ánh thực tế những tồn tại; giải pháp sát đúng, phù hợp nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường du lịch của tỉnh…; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tiến hành rà soát, phân tích những tồn tại và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường du lịch phù hợp với từng địa bàn. Trong thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tập trung cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của công đồng đối với vấn đề này, đặc biệt là địa bàn du lịch trọng điểm và các điểm du lịch mới phát triển; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch, đồng thời, từng ngành, từng địa phương thực hiện Chỉ thị 19 xây dựng kế hoạch hành động cụ thể từ nay đến 2025 hướng tới quản lý chặt chẽ, bền vững môi trường du lịch, tạo môi trường phát triển du lịch ở Quảng Nam ngày càng hiệu quả, bền vững…

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc, góp phần bảo vệ môi trường du lịch Quảng Nam trong 05 năm (2014-2018).

T.N

Quảng cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch.
UBND tỉnh khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có đóng góp xuất sắc vào việc bảo vệ môi trường du lịch Quảng Nam trong 05 năm (2014-2018).