HỘI NGHỊ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 03 HUYỆN ĐÔNG GIANG – NAM GIANG – TÂY GIANG

Ngày 16.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị hợp tác, liên kết phát triển du lịch 3 huyện Tây Bắc của tỉnh gồm Nam Giang, Tây Giang và Đông Giang. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tiềm năng du lịch, chỉ ra những hạn chế về xúc tiến đầu tư, xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch của 03 huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra những giải pháp đột phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế chiếm tỷ trọng lớn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo 03 huyện Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang dựa vào tiềm năng du lịch, nét tương đồng và khác biệt của mỗi địa phương để tiếp tục liên kết, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời 03 huyện phối hợp xây dựng “Đề án liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc Quảng Nam” cho các Sở ngành liên quan của tỉnh góp ý, hoàn thiện trong thời gian tới.