Hội An: hơn 94% gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2017

Ngày16.01, TP. Hội An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Năm qua, phong trào tiếp tục phát huy được tính tự quản cộng đồng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động sức dân đóng góp cho nhiều công trình và chương trình phát triển KT-XH địa phương. Toàn thành phố có 19.884 gia đình đạt chuẩn VH (94,54%), 59 thôn, khối phố đạt danh hiệu Thôn, khối phố VH (76,62%), 07/13 xã, phường đạt chuẩn Xã văn VH Nông thôn mới và Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 68/78 tộc đã đăng ký xây dựng Tộc họ VH, 126/139 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn VH và 24 cơ sở kinh doanh ăn uống và 31 cơ sở kinh doanh cửa hàng, cửa hiệu đạt danh hiệu “Điểm kinh doanh đạt chuẩn văn minh”. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, lễ hội và công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở được chú trọng đúng mức, đạt kết quả khả quan. Dịp này, hội nghị đã triển khai nhiệm vụ năm 2018 và UBND thành phố khen thưởng cho 7 đơn vị đạt chuẩn Xã VH nông thôn mới, Phường đạt chuẩn đô thị văn minh; 59 thôn, khối phố VH và 54 tập thể, 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thời gian 5 năm (2011 – 2016).