GÓP Ý BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

Ngày 20.9, Sở VH,TT&DL cùng với các Sở, ngành liên quan họp góp ý trước khi thông qua Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam. Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử có những quy định riêng tập trung vào 3 nhóm đối tượng gồm khách du lịch, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư. Dự thảo quy tắc ứng xử. Tại buổi góp ý, một số ý kiến đề xuất cần chỉnh sửa cho phù hợp với môi trường du lịch hiện nay, hạn chế những cấm đoán và khuyến khích các hành vi tích cực. Đồng thời, những điều pháp luật đã nghiêm cấm, quy định thì nên đơn giản không nhất thiết đưa vào Bộ quy tắc, tránh dư thừa, khó hiểu… Sau cuộc họp này, Sở VH,TT&DL tổng hợp các ý kiến, xây dựng Bộ quy tắc với nội dung tinh gọn, dễ hiểu. Sau khi ban hành sẽ niêm yết công khai, tuyền truyền cụ thể đến từng đối tượng, địa điểm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.