DUY XUYÊN: DOANH THU VÉ THAM QUAN TẠI MỸ SƠN ĐẠT TRÊN 32 TỶ ĐỒNG

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đạt 204.291 lượt khách, so với cùng kỳ 182.907 lượt, tăng 11,69%. Trong đó khách quốc tế đạt 174.650 lượt khách, tăng 12,63%; Khách nội địa đạt 29.641 lượt khách, so với cùng kỳ 27.842 lượt, tăng 6,46%. Doanh thu từ vé tham quan đạt trên 32 tỷ đồng. Ban Quản lý khu di tích Mỹ Sơn đã tăng cường các giải pháp thu hút khách, đổi mới chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm mới, phát triển các mặt hàng lưu niệm, đặc biệt là các sản phẩm từ địa phương như chè lá dung, lá vối, chuối hột, dầu chuổi, sâm Ngọc Linh… cùng các sản phẩm làng nghề như đá mỹ nghệ Mỹ Sơn, gốm La Tháp… phục vụ khách tham quan.