DUY XUYÊN: CẦN ĐẨY MẠNH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ DI TÍCH

Ngày 20.9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Mỹ Sơn đã đưa ra những đề xuất là cần tháo gỡ những vướng mắc về xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể Mỹ Sơn giai đoạn 2021 – 2030 định hướng đến năm 2040, xúc tiến hoàn chỉnh kế hoạch, quy chế quản lý di sản theo yêu cầu của UNESCO. Đồng thời kiến nghị các Sở, ngành liên quan thẩm định để UBND tỉnh thông qua Đề án xác lập rừng cảnh quan di tích Mỹ Sơn; các giải pháp và nguồn kinh phí thực hiện dự án trùng tu khu tháp F đang xuống cấp, chống đỡ cấp thiết tháp B3… Nhiều ý kiến của các Sở, ban ngành thống nhất những kiến nghị đề xuất này là những nhiệm vụ cần thiết trong công tác quản lý, bảo tồn khu di sản Mỹ Sơn hiện nay. Tuy nhiên, trong việc lập quy hoạch mới cần đánh giá lại toàn bộ việc thực hiện quy hoạch cũ, việc tiến hành trùng tu cần đảm bảo các quy định của pháp luật. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương huyện Duy Xuyên tập trung thực hiện những đề xuất trên, đồng thời Ban Quản lý Mỹ Sơn cần đẩy mạnh nhiều hoạt động quảng bá xú tiến, xây dựng sản phẩm du lịch mới để thu hút nhiều hơn nữa lượng du khách đến với Mỹ Sơn.