Duy Xuyên: ban quản lý DSVH mỹ sơn gặp gỡ doanh nghiệp, báo chí thường niên năm 2018

Ngày 26.01, Ban Quản lý DSVH Mỹ Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp, báo chí thường niên năm 2018 với sự tham gia của hơn 30 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên, các công ty doanh nghiệp, đội ngũ hướng dẫn viên và cơ quam báo chí Trung ương và địa phương. Năm 2017, các cơ quan báo chí, các công ty du lịch là lực lượng quan trọng trong công tác thông tin phản biện nhằm nâng cao chất lượng tại Mỹ Sơn. Đồng thời, truyền thông quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế trên nhiều phương tiện về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Mỹ Sơn. Tại buổi gặp mắt, đa số các doang nghiệp đã có những kiến nghị như tiếp tục triển khai tốt các giải pháp bảo tồn di tích, chú trọng đầu tư sản phẩm du lịch, tăng cường hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn Quốc, Trung Quốc và mở rộng không gian kết nối với các vùng xung quanh, phát huy hiệu quả mô hình homestay…nhằm thu hút nhiều hơn nữa du khách tham quan.