Duy Xuyên: bàn giải pháp hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại Mỹ Sơn

Ngày 06.3, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với UBND xã Duy Phú tổ chức hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng làng Mỹ Sơn với sự tham gia của đại diện đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành liên quan xã Duy Phú, chính quyền thôn Mỹ Sơn, Ban Quản lý làng du lịch cộng đồng Homestay Mỹ Sơn, đại diện hộ kinh doanh tại làng và Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn. Tháng 3.2013, làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn chính thức khai trương đón khách du lịch. Tuy nhiên, mô hình này không được khai thác hiệu quả với việc cung cấp dịch vụ homestay – lưu trú tại nhà dân, dịch vụ ẩm thực, hướng dẫn du lịch địa phương. Vì vậy, tại hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đã tập trung phân tích những nguyên nhân hạn chế cộng đồng tham gia làm du lịch, những đề xuất cụ thể và xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị để vực dậy mô hình homestay như chỉnh trang cảnh quan, quảng bá, xây dựng tour, tuyến, các sản phẩm du lịch…