ĐIỆN BÀN: TỌA ĐÀM XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA – VĂN MINH ĐÔ THỊ

Ngày 29.5, Ban chỉ đạo phong trào “Xây dựng NSVH – VMĐT” thị xã Điện Bàn tổ chức buổi tọa đàm “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” năm 2018. Tham dự  buổi tọa đàm có lãnh đạo  UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam, và lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, cán bộ văn hóa – xã hội các xã, phường trên địa bàn thị xã

Tính đến cuối năm 2017, toàn thị xã có 167 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa (91,7%), 11/13 xã được công nhân xã văn hóa nông thôn mới (84,6%); 5/7 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị (71,4%); 159/170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa (93,5%), 14/20 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Qua gần 3 năm triển khai đồng bộ, phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, được nhân dân tích cực hưởng ứng, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua ở 20 xã, phường. Tại buổi tọa đàm, các địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến  bàn về quá trình xây dựng NSVH – VMĐT trên địa bàn như : giải pháp xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phát huy nhà văn hóa, khu thể thao thôn, công tác thu gom rác thải, phong trào 5 không, 3 sạch, nâng cao hiệu quả các danh hiệu như: Gia đình Văn hóa, Thôn –khối phố Văn hóa, Tộc Văn hóa, xã Văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị; Giải pháp với các vấn đề chiếm dụng vỉa hè, đặt biển quảng cáo,  bán hàng rong,  vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội… Đây là dịp để cán bộ làm công tác phong trào gặp gỡ, chia sẻ những khó khăn, đồng thời trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng XDNSVH – VMĐT” trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.