ĐIỆN BÀN: TẬP HUẤN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Ngày 13.9, Trung tâm VH-TT thị xã tổ chức tập huấn du lịch cộng đồng tại làng Cẩm Phú (xã Điện Phong) với sự tham gia của 23 học viên là cán bộ phụ trách du lịch của các địa phương. Nội dung tập huấn là những kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng như lập kế hoạch du lịch; phát triển điểm du lịch; giá trị lịch sử – văn hóa điểm đến; cách thức tổ chức, phân công việc lập kế hoạch cho tổ phát triển du lịch cộng đồng… Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho học viên về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng, tiếp cận các thông tin, cách làm và các kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã. Trong thời gian tới, thị xã sẽ phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Cẩm Phú, thành lập Tổ phát triển du lịch xã Điện Phong, điều tra khảo sát du lịch 3 xã vùng Gò Nổi, rà soát các dự án du lịch và củng cố Hợp tác xã dịch vụ du lịch Triêm Tây.