ĐẠI LỘC: TẬP HUẤN LUẬT DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

Ngày 04.7, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Du lịch và công tác quản lý Nhà nước về du lịch cho 60 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch huyện, cán bộ phụ trách VH-XH của 18 xã, thị trấn, chủ cơ sở kinh doanh du lịch, quản lý các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn là phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật, quản lý Nhà nước về du lịch; kỹ năng tổ chức xây dựng sản phẩm du lịch; lập kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển du lịch tại địa phương. Lớp tập huấn nhằm nâng caokỹ năng, kiến thức trong công tác quản lý du lịch, triển khai việc xây dựng sản phẩm, đầu tư hoạch định nhiều điểm đến tham quan, dịch vụ du lịch… để góp phần đưa ngành du lịch huyện phát triển trong thời gian đến.