Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Kinh tế – Ngân sách hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ngày 26.6, tại sở VH,TT&DL, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở VH,TT&DL tỉnh.  Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cùng các đơn vị có liên quan.

          Tại cuộc họp, Sở VH,TT&DL đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 đồng thời trình đề nghị ban hành Nghị quyết “Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020” và “Đề án hỗ trợ phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam”. Trao đổi tại buổi làm việc, chủ trì hội nghị đánh giá cao kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của sở VH,TT&DL, nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng sở phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 như hoàn chỉnh điều kiện cần thiết để phục vụ Giải bóng chuyền quốc tế VTV, sự kiện 20 năm Hội An, Mỹ Sơn…, thống nhất tháo gỡ những vướng mắc của Nghị quyết số 161, hoàn thiện các cơ chế pháp lý của Đề án hỗ trợ phát triển CLB bóng đá. Chủ trì cũng yêu cầu sở quan tâm hơn đến chất lượng hoạt động các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn thực chất và đi vào chiều sâu; đưa vấn đề xử lý mối mọt cho di tích vào ngân sách nguồn chi thường xuyên; trong việc làm hồ sơ di tích, đôn đốc các UBND huyện cấp bìa đỏ về quyền sử dụng đất với các di tích chống vấn đề xâm lấn di tích…

M.T

Quang cảnh cuộc họp
Ông Hồ Tấn Cường , Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam báo cáo tại cuộc họp
Ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.