Triển khai tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019.

Thực hiện KH số 6099/KH-UBND 11/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Tháng hành “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019, Sở VH, TT&DL Quảng Nam triển khai đến Phòng Văn hóa – Thông tin 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân tháng hành động này. Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” gửi những thông điệp qua những câu từ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa đến với toàn xã hội như “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, “Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn”, “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”… Bằng nhiều hình thức tuyên truyền  như treo băng rôn, pa nô, cờ phướn, khẩu hiệu truyền thông tại trụ sở làm việc, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, trường học, địa điểm công cộng, khu dân cư. Tuyên truyền vào khung giờ cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Sở VH, TT&DL đề nghị Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao… liên quan đến chủ đề nói trên. Đồng thời với việc triển khai là báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Sở.

M.A