Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 5524/KH-UBND tỉnh ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 02/10/2019 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH, TT&DL Quảng Nam có CV 1274 ngày 9.10.2019 về việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến các Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở. Ngoài việc triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm nêu trên theo đề cương do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành, Sở VH-TT&DL yêu cầu các Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và các phòng, ban, đơn vị liên quan của các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội văn hóa quân – dân” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, tham quan các di tích lịch sử cách mạng. Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức; pa nô, băng rôn; hướng dẫn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn tuyên khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở trong ngày 22.12.2019.

M.A