Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung năm 2018

Chiều 9.11, tại TP.Tam Kỳ, Sở VH,TT&DL của 5 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa (thuộc Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Các ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Nam – Cụm trưởng, cùng ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi – Phó Cụm trưởng Chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các đơn vị trong cụm đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời huy động sự ủng hộ, hưởng ứng của hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng xây dựng, cổ vũ cho phong trào văn hóa, văn nghệ, gia đình văn hóa, thể dục thể thao và du lịch; góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành.

Trên lĩnh vực văn hóa, các đơn vị trong cụm đã tổ chức hơn 350 buổi tuyên truyền lưu động, hơn 5.600 buổi chiếu phim, hơn 370 buổi biễu diển nghệ thuật phục vụ nhân dân. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản, di tích, công tác triển lãm, trưng bày các hình ảnh, tư liệu lịch sử và phục vụ nhân dân được thực hiện tốt.

Hoạt động kinh doanh du lịch của các địa phương tiếp tục đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đón gần 5,8 triệu lượt khách đến tham quan lưu trú, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 10.810 tỷ đồng. Quảng Ngãi đón 1 triệu lượt khách, tăng 23%; doanh thu từ du lịch ước đạt 950 tỷ đồng, tăng 33%. Còn Phú Yên đón hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 14,6%; doanh thu từ du lịch ước đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao được các địa phương đầu tư, triển khai thực hiện và đạt được nhiều khích quả đáng khích lệ.

 

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng nêu cao quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác năm 2019; có sự hỗ trợ, phối hợp tốt với nhau đối với một số sự kiện, hoạt động văn hóa mang cấp tỉnh, quốc gia và khu vực. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Qua thảo luận, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng thống nhất đề xuất Bộ VH,TT&DL sớm có hướng dẫn thống nhất trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy theo yêu cầu hiện nay…