Thông báo về việc lấy ý kiến bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019

PHIẾU BÌNH CHỌN CÁC DOANH NGHIỆP

ĐẠT GIẢI THƯỞNG DU LỊCH QUẢNG NAM LẦN THỨ I NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số        /SVHTTDL-QLLT ngày      tháng     năm 2019

 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

(Lưu ý: Chỉ được đánh dấu vào 01 ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”)

 

  1. DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH: chọn 01 đơn vị cho mỗi nhóm A và B

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Đồng ý Không

đồng ý

A.  

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Công ty TNHH DL Hội An Xanh 77 Bà Triệu, Hội An    
02 Chi nhánh Công ty TNHH TMDVDL Hội An Express 30 Trần Hưng Đạo, Minh An, Hội An    
03 Công ty TNHH Du lịch DV Hoa Hồng 37-39 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An    
04 Công ty TNHH Trải nghiệm và Sinh thái Etours Hội An 208 Lê Thánh Tông, Cẩm Châu, Hội An    
05 Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An 10 Trần Hưng Đạo,Hội An    
06 Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương 380 Cửa Đại, Hội An    
07 Công ty Cổ phần Du lịch Biển Đảo Khối Phước Tân, Cửa Đại, Hội An    
08 Công ty TNHH DVDL Mắt Biển 14 Trương Minh Hùng, Cẩm An, Hội An    
B.  

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Công ty TNHH Du lịch Sự kiện – Truyền thông Miền trung Hội An 188/6 Phù Đổng Thiên Vương,

Cửa Đại, Hội An

   
02 Công ty TNHH Thành Thúy Tổ 2, Thôn An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên    
03 Công ty TNHH TM&DV Du lịch Sao Biển Xanh 18 Núi Thành, Tân An, Hội An    

 

 

 

 

 

  1. CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH: Chọn 01 đơn vị cho mỗi nhóm A, B, C, D, E, F, G

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Đồng ý Không

đồng ý

A.  

Khách sạn 5 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Palm Garden Resort Đường Lạc Long Quân,Cửa Đại,

Hội An

   
02 Vinpearl Resort & Spa Hội An Tổ 6 Khối Phố Hải,Cửa Đại, Hội An    

 

03 Four Seasons The Nam Hai Thôn 1, Điện Dương, Điện Bàn    

 

B.  

Khách sạn 4 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Silk Sense Hội An River Resort Khu dân cư Tân Thịnh, Hội An    

 

02 Mường Thanh Hội An KĐT Phước Trạch- Phước Hải, Âu Cơ, Cửa Đại, Hội An,    
03 Hội An Beach Resort 01 Cửa Đại, Hội An    

 

04 Hội An Silk Marina Resort & Spa 74 18 Tháng 8, Cẩm Phô,Hội An    

 

05 Hội An Historic Hotel 10 Trần Hưng Đạo, Hội An    

 

06 Grandvrio Ocean Resort Đa Nang Lạc Long Quân, Điện Ngọc,

Điện Bàn

   
07 Almanity Hội An WellnessResort 326 Lý Thường Kiệt, Hội An    

 

08 Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 538 Cửa Đại, Hội An    
09 Hội An Silk village Resort&Spa 28 Nguyễn Tất Thành, Hội An    

 

C.  

Khách sạn 3 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Coco River Resort & Spa Thôn 2 Cẩm Thanh, Hội An    

 

02 Phú Thịnh Boutique Resort &Spa 488 Cửa Đại, Hội An    

 

03 Atlas 30 Đào Duy Từ, Hội An    

 

04 Hội An Ancient House Resort & Spa 377 Cửa Đại, Hội An    

 

D.  

Khách sạn 2 sao đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Hội An Odyssey Hotel Khối Xuyên Trung, Cẩm Nam,

Hội An

   
02 Maison Vy (Nhà Vy) 544 Cửa Đại, Hội An    

 

03 Lantana Riverside Hội An Boutique Hotel&Spa 52 Huyền Trân Công Chúa,

Cẩm Châu, Hội An

   
04 Lantana Hội An Boutique Hotel&Spa 09 Thoại Ngọc Hầu, Cẩm Phô, Hội An    

 

E.  

Khách sạn 1 sao đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Chuông Vàng 33 A Lý Thái Tổ, Hội An    
02 Trái Đất 380 Cửa Đại, Hội An    
03 Vai A 489 Cửa Đại,Sơn Phong, Hội An    

 

F.  

Biệt thự du lịch đạt chất lượng phục vụ tốt nhất

01 Allamanda Khu Đồng Nà, Cẩm Hà, Hội An    

 

02 Vườn Trầu 161 Trần Nhân Tông, Hội An    

 

03 The Chi Villa Tổ 2, An Tân, Cẩm An, Hội An    

 

04 Chuông Gió 127 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam, Hội An    
05 An Tổ 1, thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An    
06 Blue An Bàng Tổ 2, Tân Thành, Cẩm An, Hội An    

 

07 Gió Đại Dương 11 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An,

Hội An

   
08 Cảnh Dừa Tổ 2, Thôn Thanh Nhứt, Cẩm Thanh, Hội An    
G. Nhà nghỉ có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
01 Quang Xương Homestay 169 Trần Nhân Tông, Cẩm Châu, Hội An    
02 Cỏ Vy (The Grass Vy Homestay) Tổ 1, thôn Võng Nhi, Cẩm Thanh, Hội An    

 

03 An Bàng Garden Homestay Tổ 2, An Tân, Cẩm An, Hội An    

 

04 Homestay Trăng Quê 163/10 Trần Nhân Tông, Hội An    

 

05 Homestay Nhà Hồng 183/3 Lê Thánh Tông, Cẩm Châu, Hội An    
06 Homestay Nguyễn Duy Tổ 14, Thôn Phước Trung,

Cẩm Kim, Hội An

   
07 Homestay Vườn Tân Thành 40 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An,

Hội An

   
08 Homestay Minh Phát 21 Lê Quý Đôn, Cẩm Phô, Hội An    

 

 

III. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch: chọn 01 đơn vị cho mỗi nhóm A và B

A.  

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất

01 Nhà hàng The Deckhouse Lô 10A Bãi tắm An Bàng, Cẩm An, Hội An    
02 Nhà hàng The Field Hội An 101 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An    

 

03 Mì Tiếng Quý Đường 610, La Tháp, Duy Châu,

Duy Xuyên

   
04 Nhà hàng Sakura 119-121 Nguyễn Thái Học, Hội An    

 

05 Nhà hàng Làng Lụa 28 Nguyễn Tất Thành, Hội An    

 

B.  

Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch tốt nhất

01 Á Đông Silk 62 Trần Hưng Đạo, Hội An    

 

02 Hiệu vải Thu Thủy 58-60 Lê Lợi, Hội An    

 

03 Hiệu vải Bebe 05-11 Hoàng Diệu, Sơn Phong,

Hội An

   
04 Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Thắng Lợi 92 Phan Châu Trinh, Hội An    

 Tổ chức/cá nhân tham gia bình chọn (Ghi rõ họ tên, chức danh, tên cơ quan/tổ chức)

THE VOTE FOR THE BUSINESSES TO WIN

THE FIRST QUANG NAM TOURISM AWARD IN 2019

 

(Note: Only marked “Agree” or “Disagree”)

 

  1. TRAVEL BUSINESSES: to select 01 unit for each group A and B.

 

No. Name Address Agree Disagree
A.  

International travel businesses achieve the best service quality

01 Hoi an Green Travel LimitedCompany 77 Ba Trieu, Hoi An    
02 Hoi An Express Travel Agency – Hoi An Branch 30 Tran Hung Dao, Minh An,

Hoi An

   
03 Rose Travel Service Limited Company 37-39 Ly Thai To, Cam Chau, Hoi An    
04 Etours Hoi An Ecology & Experience Company Limited 208 Le Thanh Tong, Cam Chau, Hoi An    
05 Hội An Travel Limited Company 10 Tran Hung Đao,Hoi An    

 

06 Indochina Unique Tourist Limited Company 380 Cua Đai, Hoi An    
07 Hoi An Island Sea Joint Stock Company Block Phuoc Tan, Cua Dai, Hội An    
08 Ocean Eyes Tourism and Service Limited Company 14 Truong Minh Hung, Cam An, Hoi An    
B.  

Domestic travel businesses achieve the best service quality

01 Central Tourist & Media Limited Company 188/6 Phu Đong Thien Vương,

Cua Đai, Hoi An

   
02 Thanh Thuy Limited Company Group 2, An Luong, Duy Hai, Duy Xuyen    
03 Blue Sea Star Trade& Service Limited Company 18 Nui Thanh, Tan An, Hoi An    

 

  1. ACCOMMODATION FACILITIES: to select 01 unit for each group A, B, C, D, E, F, G

 

No. Name Address Agree Disagree
A.  

The 5-star hotel with the best service quality

01 Palm Garden Resort Lac Lac Long Quan St., Cua Dai Beach, Hoi An    
02 Vinpearl Resort & Spa Hội An Block Phuoc Hai, Cua Dai, Hoi An    

 

03 Four Seasons The Nam Hai Block Ha My Dong B,

Dien Duong Ward

   

 

B.  

The 4-star hotel with the best service quality

01 Silk Sense Hội An River Resort Tan Thinh-Tan My Residential Area, Cam An Ward, Hoi An City, Quang Nam, Viet Nam    

 

02 Muong Thanh Holiday Hoi An Block 9, Phuoc Trach – Phuoc Hai New Urban Area, Au Co street, Cua Dai ward, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam    
03 Hoi An Beach Resort 01 Cua Dai St., Hoi An City, Quang Nam – Vietnam    

 

04 Hoi An Silk Marina Resort & Spa 74 August 18th Street Hoi An, Vietnam    

 

05

Hoi An Historic Hotel

10 Tran Hung Dao, Hoi An City, St Vietnam    

 

06 Grandvrio Ocean Resort Đa Nang Lạc Long Quân, Điện Ngọc,

Điện Bàn

   
07 Almanity Hội An WellnessResort 326 Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam Province, Viet Nam

 

   

 

08 Belle Maison Hadana Hội An Resort & Spa 538 Cua Dai Str., Hoi An City, Quang Nam Province, Vietnam    
09 Hội An Silk village Resort&Spa 28 Nguyen Tat Thanh, Hoi An, Quang Nam, Vietnam    

 

 

 

C.

 

The 3-star hotel with the best service quality

01 Coco River Resort & Spa 999 Tran Nhan Tong, Quang Nam, Vietnam    

 

02 Phu Thinh Boutique Resort & Spa 488 Cua Dai St., Cam Chau, Hoi An, Quang Nam    
03 Atlas Hotel 30 Dao Duy Tu street, Hoi An city, Quang Nam province, Viet Nam    

 

04 Hoi An Ancient House RESORT & SPA 377 Cua Dai Street, Hoi An City, Quang Nam Province, Viet Nam Province, Viet Nam    

 

D.  

The 2-star hotel with the best service quality

01 Hoi An Odyssey Hotel Xuyen Trung , Cam Nam ward, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam    
02 Maison Vy Hotel 544 Cua Dai, Hoi An, Vietnam    

 

03 Lantana Riverside Hoi An Boutique Hotel & Spa 52 Huyen Tran Cong Chua Str, Hoi An Town, Vietnam    
04 Lantana Hội An Boutique Hotel&Spa 09 Thoai Ngoc Hau Street, Hoi An Ancient Town, Quang Nam    

 

E.  

The 1-star hotel with the best service quality

01 Golden Bell 33 A Ly Thai To, Hoi An    
02 The Earth 380 Cua Dai Street
Hoi An, Quang Nam, VietNam
   
03 Vai A 489, Cua Dai Road – Hoi An City, Vietnam    

 

F.  

The Villa with the best service quality

01 Allamanda Estate Dong Na hamlet, Cam Ha commune, Hoi An, Viet Nam    

 

02  Betel Garden Thanh Nam hamlet, Cam Chau ward, Hoi An, Quang Nam    

 

03 The Chi Villa Group 2, An Tan, Cam An, Hoi An    

 

04 Windbell Villa 127 Nguyen Tri Phương,Cam Nam Hoi An    
05 An Villa Hoi An Group 1, village Vong Nhi, Cam Thanh, Hoi An    
06 Blue An Bang Villa Group 2, Tan Thanh, Cam An, Hoi An    

 

07 Ocean Wind 11 Nguyen Phan Vinh, Cam An,

Hoi An

   
08 Palm View Villa Hoian Group 2, Village Thanh Nhut, Cam Thanh, Hoi An    
G. The Homestay with the best service quality
01 Quang Xuong Homestay 169 Tran Nhan Tong Str., Cam Chau Ward, Hoi An, Vietnam    
02 The Grass Vy Homestay Group 1, Thon Vong Nhi, Xa Cam Thanh    

 

03 An Bang Garden Homestay Lac Long Quan, An Bang Beach, Hoi An, Quang Nam, Viet Nam    

 

04 Countryside Moon Homestay  163/10 Tran Nhan Tong; Hoi An    

 

05 Pink House Homestay 183/5 Le Thanh Tong, Cam Chau, Hoi An    
06 Nguyen Duy Homestay Group 14, Village Phuoc Trung, Cam Kim, Hoi An    
07

Tan Thanh Garden Homestay

 

40 Nguyen Phan Vinh, Cam An,

Hoi An

   
08 Minh Phat Homestay 21 Le Quy Đon, Cam Pho, Hoi An    

 

 

III. Food and Shopping Businesses with the best service quality: to select 01 unit for each group A và B

 

A.  

Food Businesses with the best service quality

01 The Deckhouse An Bang Left side of An Bang Beach, Cam An, Hoi An, Quang Nam Province, Vietnam    
02 The Field Hoi An Vong Nhi hamlet, Cam Thanh village, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam    

 

03 Noodles Tieng Quy Street 610, La Thap, Duy Chau,

Duy Xuyen

   
04 Sakura Restaurant 119-121 Nguyen Thai Hoc, Hoi An    

 

05 Hoi An Silk Village Restaurant

 

28 Nguyen Tat Thanh, Hoi An    

 

B.  

Shopping Businesses with the best service quality

01 A Đong Silk 62 Tran Hung Đao, Hoi An    

 

02 Thu Thuy silk 58-60 Le Loi, Hoi An    

 

03 Bebe Tailor 05-11 Hoang Dieu, Son Phong, Hoi An    
04 Thang Loi Company 92 Phan Chau Trinh, Hoi An    

 

                              The name of Organizations / individuals participating in the vote

                (Sign, write full name, title)