Hộp thông qua đề án đặt và điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức

Ngày 6.8, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL chủ trì cuộc họp thông qua Đề án đặt và điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn Tân An – huyện Hiệp Đức. Đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo các địa phương, các phòng, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp.

          Đến nay, 11/18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đặt tên cho các tuyến đường ở nội thị như Tam Kỳ (209 tên đường), Hội An (72 tên đường), Điện Bàn (124 tên đường), Duy Xuyên (30 tên đường)… Riêng thành phố Tam Kỳ có 7 lần đặt, đổi tên đường và thị trấn Tân An (Hiệp Đức) hiện nay có nhiều con đường đã được quy hoạch và xây dựng hoàn chỉnh, gắn với việc ổn định các khu dân cư. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi và đóng góp ý kiến về sắp xếp vị trí tên đường phù hợp các tiêu chí: chọn trong quỹ tên đường đã được HĐND tỉnh thông qua, đặt tên dựa vào quy mô, chiều dài, vị trí, khu vực và tương xứng với các danh nhân được đặt tên, đường thuộc quy hoạch và mật độ dân cư ổn định…. Cuộc họp còn bàn đến việc bổ sung các nhân vật lịch sử của địa phương vào quỹ tên đường. Qua đógóp phần vào việc thực hiện tốt quy định của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về việc xây dựng mỹ quan đô thị, hỗ trợ công tác quản lý hành chính và sinh hoạt của nhân dân và đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

M.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp
Đại diện đơn vị Hiệp Đức đóng góp ý kiến trong cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp