Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1945)”

Chiều 26.03, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử căn cứ và nơi đứng chân của tỉnh ủy Quảng Nam (1930 -1975)”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo các

Quang cảnh hội thảo

huyện, đại diện các cơ quan chuyên môn, các nhà nghiên cứu, và các nhân chứng từng sống và chiến đấu tại khu vực căn cứ Tỉnh ủy. Bà Huỳnh Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh đồng chủ trì hội thảo;

 12 tham luận và một số ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề như xây dựng tiêu chí để phân loại, đề xuất giải pháp bảo tồn với từng nhóm căn cứ, địa điểm đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với giữ gìn phát huy giá trị truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, bảo tồn và phát huy giá trị di tích với chăm lo phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên…

Đánh giá cao các ý kiến góp ý tại hội thảo, bà Huỳnh Thị Tuyết – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết sẽ tổng hợp nghiên cứu các ý kiến, đề xuất để hoàn chỉnh chuyên đề, đặc biệt quan tâm đến các nội dung như: phân loại di tích để có hướng tập trung đầu tư bảo tồn, phục dựng, đặc biệt ưu tiên cho các di tích đã được công nhận xếp hạng di tích cấp quốc gia và một số di tích tiêu biểu khác; tiếp tục điều tra, khảo sát, xác lập hồ sơ, gắn bia di tích đối với các địa điểm đứng chân, dừng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam còn chưa được định vị để khoanh vùng bảo vệ hiện trạng, quảng bá về giá trị lịch sử cách mạng của tỉnh; gắn quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương có di tích…

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo

Hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930 -1975)” được tổ chức nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đây cũng là cơ sở để Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở VH,TT&DL trình ban thường vụ Tỉnh ủy chủ trương xây dựng “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam” trong thời gian tới.

M.T

Các nhân chứng phát biểu tại hội thảo
Bà Huỳnh Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo