Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 17.7, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Sở chủ trì hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí trong ban chỉ huy, chính trị viên, lực lượng tự vệ Sở tham gia buổi sơ kết .

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ huy Quân sự Sở đã làm tốt công tác tham mưu công tác quốc phòng, quân sự và chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự, phát động thi đua 2019, thực hiện báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng thời gian quy định; xây dựng và điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đã được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt; cán bộ, lực lượng tự vệ thực hiện đúng lịch trực, lịch tăng cường, sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ tết; thường xuyên rà soát, xây dựng lực lượng, cử các chiến sĩ tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn, đáp ứng các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc trong ghi chép các loại sổ sách, giấy tờ; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tại Núi Thành, Nam Giang, Đông Giang; 3/3 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3; công tác Đảng, chính trị nội bộ được quán triệt,100% các đồng chí trong Ban chỉ huy và lực lượng tự vệ sở đang ký các hình thức thi đua và các danh hiệu khen thưởng làm mục tiêu phấn đấu….

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng đánh giá cao kết quả đạt được của ban chỉ huy, chính trị viên, lực lượng tự vệ sở trong 6 tháng đầu năm, chia sẻ những khó khăn trong công tác kiêm nhiệm của các thành viên của đội; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tự vệ, quốc phòng, chính trị tư tưởng. Trong thời gian tới, ban chỉ huy, chính trị viên, lực lượng tự vệ sở cần tiếp tục xây dựng hệ thống kế hoạch và hoàn chỉnh một số văn bản quan trọng, quan tâm công tác xây dựng lực lượng phát triển Đảng và đoàn viên trẻ, tăng cường công tác trao đổi giữa các đơn vị, tập huấn, huấn luyện, diến tập theo quy định, kinh phí hỗ trợ lực lượng cần hiệu quả, thiết thực; đề xuất khen thưởng những đồng chí hoàn thành xuất sắc trong huấn luyện, thi đấu.

                                                   M.T

Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh, Chính trị viên Ban CHQS Sở phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Dương Đức Lin, CTVP Ban CHQS Sở đóng góp ý kiến
Quang cảnh buổi sơ kết