Hội nghị liên kết phát triển du lịch 04 địa phương: Hà Nội – Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế năm 2019

Ngày 23.01.2019, tại TP. Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch 04 địa phương là Hà Nội – Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá hoạt động liên kết quảng bá xúc tiến du lịch 2018 và đề ra những định hướng kế hoạch năm 2019. Năm 2018, với vai trò Trưởng liên kết,  Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã triển khai nhiều nội dung về liên kết trong chính sách quản lý và phát triển du lịch, đặc biệt là công tác xúc tiến quảng bá nhiều hoạt động như tham gia gian hàng chung tại hội chợ VITM Hà Nội 2018 kết hợp chương trình giới thiệu du lịch Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng –Quảng Nam  tại Hà Nội… Thông qua chương trình, các địa phương Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng –Quảng Nam đã xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch mới, đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch đến các đơn vị lữ hành và du khách tham gia hội chợ. Ngoài ra, 03 địa phương cũng phối hợp tham gia gian hàng chung tại Hội chợ ITE – HCM 2018; tham gia giới thiệu du lịch chung 03 địa phương tại lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản; giới thiệu du lịch tại Singapore; tổ chức các hoạt động famtrip, presstrip; phối hợp trong công tác truyền thống quảng bá…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Nam cho biết, năm 2019 với vai trò là Trưởng liên kết, tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thúc đẩy quá trình liên kết, hợp tác. Trong đó, việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là phối hợp trong việc xây dựng các lễ hội, sự kiện hợp lý giữa các địa phương nhằm tránh trùng lặp về kế hoạch và thời gian diễn ra; liên kết phát huy, khai thác sản phẩm du lịch liên vùng, ưu tiên 2 dòng sản phẩm Con đường di sản và Đường mòn sinh thái theo kết quả hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm của EU. Phối hợp xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng liên vùng của ba địa phương là du lịch biển, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông. Đặc biệt, sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính gồm: chia sẻ về cơ chế;  quảng bá và xúc tiến; sản phẩm; đào tạo nguồn nhân lực…