Hội nghị đánh giá tuyên dương công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm

Ngày 7.9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm- Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu và đồng chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh cho biết, từ năm 1999, Hội An đã thực hiện tu bổ 459 di tích với tổng số vốn đầu tư là 182,573 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Dự án đầu tư tu bổ khẩn cấp 72 di tích có nguy cơ sụp đổ thuộc Di sản văn hóa thế giới Hội An, với tổng kinh phí 36,477 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tỉnh và thành phố 26,267 tỷ đồng, nguồn đóng góp của các chủ di tích 10,210 tỷ đồng. Quảng Nam cũng thực hiện Dự án phòng trừ côn trùng hại gỗ trong khu phố cổ Hội An cho 1.521 di tích với kinh phí 14,9 tỷ đồng và Dự án chống mối cho 31 di tích vùng ven với kinh phí 2,04 tỷ đồng… Với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, qua 20 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn đã tu bổ 11 tháp Chăm và 6 hạng mục hỗ trợ cho công tác bảo tồn di tích với tổng kinh phí 166,897 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 16,241 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện 20,476 tỷ đồng, nguồn tài trợ nước ngoài hơn 130 tỷ đồng… Bên cạnh trùng tu, Quảng Nam phát huy giá trị di sản theo định hướng gắn bảo tồn Khu phố cổ với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên vùng duyên hải, làng quê sinh thái, làng nghề truyền thống, các giá trị văn hóa phi vật thể. Nhờ vậy, hàng năm, lượng khách du lịch đến với Hội An, Mỹ Sơn luôn vượt chỉ tiêu, các ngành dịch vụ du lịch phát triển vượt bậc góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo nguồn lực tái đầu tư cho công tác bảo tồn di sản, đưa Quảng Nam đứng vào top những địa phương tự cân đối ngân sách và có đóng góp cho cả nước.

          Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh, địa phương có di tích, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã có những tham luận, giới thiệu về kết quả và kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp đến tỉnh, Trung ương và UNESCO để có những chỉ đạo, giải pháp tiếp tục bảo tổn, phát huy giá trị di sản.

          Dịp này, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đã trao bằng nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân; Bộ Ngoại giao tặng bằng khen cho 5 tâp thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm- Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ngoài ra, UBND tỉnh còn tôn vinh một số tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn các di sản thế giới..

M.T

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đã trao bằng nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân. Ảnh. M.T
Bộ Ngoại giao khen thưởng Tập thể Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Nam bởi nhiều thành tích trong công tácbảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm. Ảnh. M.T
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đã trao bằng nghệ nhân ưu tú cho các cá nhân. Ảnh. M.T
Bộ Ngoại giao khen thưởng cho các đơn vị có đã có nhiều thành tích trong công tácbảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm. Ảnh. M.T.
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh. M.T