Xuân theo về trên môi

Khi cái rét trốn vào những hang đá trên cao

Khi cơn mưa đã về nằm chờ trên những đám mây màu trắng

Con đường không còn là bùn đất

Con suối đã cất những cơn đau

Qua sông đã có cầu

Nên mùa xuân đến vội!

Trên đồi, nắng bắt đầu bài ca cần lao hong hơ ước vọng

Đất nâu trở mình

Loài bọ mùa đông trốn chạy.

Hạt tí tách nảy mầm

Đã nghe đêm đêm chồi non hò hẹn

Đã nghe rộn ràng mỗi sáng mai tiếng chim gọi bạn

Um vang trên đồi

Đã nghe tiếng cồng chiêng giục nhau vào lễ hội

Ngạo nghễ dáng nêu

Ngạo nghễ dáng nhà sàn

Rừng rực bếp thâu đêm

Rừng rực rượu cần

Rừng rực chân trần lục lạc…

Mùa xuân đã đỏng đảnh về bên kia rừng

Mùa xuân đã điệu đà về trên phố chợ .

Mế mang gùi vào rừng

Em mang gùi xuống phố

Mùa xuân theo về trên môi.

             T.B – D.Đ