Về phía những chân trời…

ngày ấy
đã rơi xuống chân cầu
dòng A Vương cuốn trôi
về phía những chân trời

ngày ấy
đã mười năm rồi
lá thư đầu tiên em trao anh cất trong túi ngực
mười năm
anh gùi nỗi nhớ em trên vai

muốn gặp lại hình bóng người xưa
rồi hỏi: em khỏe không, em sống thế nào?
trách cuộc tình như đứa trẻ vừa mới biết chạy
ôm nuối tiếc mà thôi

ngày ấy
đã mười năm rồi
ngày ấy
rơi
dòng A Vương cuốn trôi
về phía những chân trời…

A.V.G