Nhớ Huế và dòng sông

Rồi một ngày em mong về thăm Huế

Những rêu phong, thành quách, đền đài xưa

Mặt Hương Giang lấp loáng một ban trưa

Em đã gửi nơi này thời hoa cỏ

 

Để bây giờ vời vợi nỗi ngóng trông

Tiếng còi ga ai về hun hút gió

Nơi đón nơi đi những toa tàu rất nhỏ

Chở bao mối tình có cập bến nào đâu?

 

Tháng tư về, em nhặt lá ngoài sân

Thảng thốt rơi màu vàng úa cỏ

Tình tàn phai tình có mặn nồng

Hai mươi năm rồi xao xuyến bâng khuâng

 

Ký ức hoài những dòng thơ viết vội

Con chữ ú tim con chữ đi tìm

Anh có nhớ, tháng tư nắng chớm hạ

Dẫu bây giờ em và Huế rất xa

 

Ừ, thì hẹn, sẽ về thăm Huế

Nhìn sông trăng cho ai nhớ câu thề

Vết thời gian tròng trành câu hát

Em sẽ về, thăm Huế và dòng sông…

H.G