Ngày rất dài

Ngày rất dài
Bằng những phép cộng
Những trái tim cộng vào nhau
bằng phép cộng của sự cảm thông vô giới hạn
phép cộng của những cảm xúc nối kết những cảm xúc
của ánh sáng cộng vào ánh sáng
của hy vọng cộng đầy hy vọng
cộng vào nhau
chuỗi tư duy chuyển động…

Ngày rất dài
khi trên nền đất ấm
cảm nhận được sự gấp gáp của bước chân
của tia nắng từ mặt trời nóng bỏng
từ cõi người mở một vòng tay rộng
Ngày rất dài
mỗi khi ta ngoảnh lại
và thời gian
một bàn tay vẫy mãi

Ngày rất dài
khi nghĩ tới ngày mai
Với mỗi ngày
một bí mật cầm tay…

Đ.P