Mường tượng

Thả một nét bút trôi trên cánh rừng lá đỏ

Mùa thênh thang Thu

Buổi chiều tiếng chim níu ngày bay ngang mặt hồ

Hàng cây soi bóng.

Đã bắt đầu hiu hắt sương mai

Đã bắt đầu khẳng khiu cành lá

Đã bắt đầu leng keng heo may

Đã bắt đầu rây rây mưa bay

Nghe ngày đi rất lạ!

Nghe chìm xuống rất sâu thanh âm mùa cũ

Dòng sông đã trôi, mưa đã xanh trên những ngọn đồi

Những khuất lấp mờ xa, những dấu chân rất vội

Con đường lá lợp như tranh.

Hình như chưa ai về lối đó?

Chỉ còn lại bên nhà sàn tơ giăng kỷ niệm

Hiu hắt màu Thu bay

Mường tượng một bờ vai trần cõng ngày qua đây

Mường tượng một đôi chân trần dẫm vào bóng tối

Bếp được nhen lên

Sương quàng khăn cho núi!

                               T.B-D.Đ