Mùa thu nũng nịu

Gió đừng cõng nắng về trời

Phía mưa còn đó những lời ru xưa

Giọt buồn rớt nhẹ lưa thưa

Giọt ngâu thủng thẳng

Đủ vừa lòng nhau.

 

Lòng riêng

Nhúng nước có nhàu

Bánh đa nhúng nước

Có đau hạt vàng?

Ta người cõi mộng lang thang

Hỏi vơ hỏi vẩn những đàng có không.

 

Người đừng lấy thước dò sông

Lỡ mai con nước đổi dòng

Sông đau

Này con mắt liếc

Dao cau

Ca dao đọng lại

Sắc màu yêu thương.

 

Sợi tình ngày ấy còn vương

Mùa thu vàng lá

Để hường môi ai?

Ơ kìa

“Tóc gió thôi bay” (1)

Mùa đang làm nũng

Lá lay

Mây trời.

 

Chiều đang cõng nắng

Thu ơi!

T.D.L