MỘT NGÀY

một ngày về làm hơi thở
nghe đời lạnh những môi hôn
từ em mây hờn mắt cỏ
nghe trăng tách thửa lối mòn

 

một ngày về làm kẻ chợ
nghe chiều quảy nhớ đi buôn
từ tôi vui chưa kéo cửa
buồn kia đã rộng gió luồng

 

một ngày về làm sông suối
nghe mình chảy những rong rêu
ngõ thương lời chưa kịp sóng
yêu tan như những bọt bèo

 

một ngày về làm ô cửa
đón nhìn vào những đam mê
mùa tôi bên song lá rớt
màn sương khâm liệm trăng thề…

Đ.T.Đ