Lỡ hẹn mùa thu

Chợt thèm da diết tiếng quê
Con tu hú gọi ai về chốn xưa
Treo lên trời cũ giọt mưa
Nỉ non mái lá cho vừa nhớ thương

Cũng đành lỗi hẹn gió sương
Mây nhòa biệt xứ bụi đường mắt cay
Nhớ gì như thể sớm mai
Tiếng chim gọi cửa đầu ngày nắng lên

Nhặt trong tiềm thức mông mênh
Mùa hồn nhiên cũ bồng bềnh khói mây
Dắt tôi về thuở thơ ngây
Chưa thương chưa ghét chưa say sưa tình

Tàn khuya đối bóng tìm hình
Cạn đêm rồi lại bình minh bao lần
Hẹn mùa trăng cũ lần khân
Có hay không chốn vĩnh hằng
tôi đi…

Mùa thu lỡ hẹn. Đôi khi
Lá theo lối gió trách gì mây bay…

                                                   Đ.T.B