KHI MÙA THU VỀ PHỐ

Sao em đem mùa thu qua phố

Gửi nồng nàn thăm thẳm mắt nai

Ta ngồi ngắm

Phiếm dụ thu và phố

Lá vàng rơi

Xào xạc điệu thu gầy…

 

Này mùa nhé

Giữ giùm thu ở lại

Phút giây này lắng đọng một miền ta

Nếu không thể

Chỉ xin trong phút chốc

Ngày ngừng trôi

Gió lặng

Hương chẳng bay.

 

Chỉ thoáng thôi

Khi mùa thu về phố

Ta bây giờ chợt nhớ điệu thu xưa

Hoa cứ nở

Để vàng thêm hoa cúc

Đốt mùa Thu

Khoảng vắng

Cháy dịu êm…

T.D.L