Gió cũng sang sông

Ngày xa quê

Em tặng chiếc khăn tay

Không giấu được nỗi buồn dâng tràn mắt

 

Thời gian

Gió thổi mây bay

Thưa dần cánh nhạn

Trăng thượng tuần như chiếc ghe rời bến

Ráng chiều đỏ ối

Hoàng hôn

 

Con chữ níu nhau

Thảng thốt

Chạy quanh trên giấy ố vàng

Khăn thay phẳng phiu phủ mòn nỗi nhớ

Ngày về

Gió cũng sang sông…

L.T.L