Giao mùa

Hình như thoáng một chút hương

Hình như nắng

Bỗng hoang đường xa xôi?

Hình như gió ngủ lung trời

Hình như mây cũng bồi hồi quên bay?

 

Ngồi nhìn lá rớt trên cây

Hình như lá

Cũng vàng bay ngậm ngùi?

Mưa ru hoa cỏ ngủ vùi

Như trong  cổ tích

Buồn vui

Phận đời…

 

Ngồi nghe từng giọt

Mặn môi

Hình như nước mắt

Của người

Hay ta…?

Đ.L