CHIÊM BAO

 

đừng hôn tôi gió mùa sương

mắc công đường với con đường giao nhau

tội trăng trắc ẩn lá trầu

khuyết đêm cho nửa bông ngâu rụng vườn

đừng mê tôi kiếp văn chương

khuya thuốc lá chạm mùi hương dậy thì

lòng trần muôn kiểu chi chi

chiêm bao em với một vì sao bay…

Đ.T.Đ