CHỈ LÀ

Chỉ là….
một chút nhớ thương
Nửa đời lận đận
tơ vương lối về.

Vô tâm,
chạm nhẹ câu thề
Rát đau xé ruột
tình mê đợi chờ.

Xuân tàn theo gió
lơ thơ
Đẩy đưa vực thẳm
xa mờ cố hương.

Tội thân vạt cỏ
bên đường
Nỉ non tiếng dế
canh trường mù khơi.

T.T.K.T