Cảm thu

Chiều nay phố thu về
rất nhẹ
Người đi qua thưa thớt
chằng nói gì
Sắc ảo ảnh
cứ vờn lên như vẽ
Giữa trời yên một đôi vệt rêu trầm

Ta cứ ngỡ hoàng hôn
mưa nhạt
Để cho người trang điểm
chút ngây khờ
Thu như thể bàn tay mềm
run rẩy
Nắm hư vô
mà ngỡ một giấc đầy

Chiều nay nữa là trăm chiều
phó mặc
Thêm gió ru bên cây đứng
lặng mờ
Thì cứ vậy
chờn vờn theo áo mỏng
Ta đa mang
một khối mộng tương đồ

Người ở đâu
mà hương cứ vơi đầy
Đêm đã ngủ
giữa ngàn mơ rất xám
Thu lười biếng
đánh rơi vầng nguyệt lạnh
Ta còn chờ mai nữa
lá thu bay…

T.L