Cái ảng nước

Tía tô tím một góc vườn

Mọc quanh ảng nước mẹ thường rửa chân

Cái ảng kê ở góc sân

Trái mít rụng bể mấy phần ảng đau

 

Trời mưa bóng nước nhàu nhàu

Trơ trơ đáy ảng một màu chiều hôm

Nhớ hình bóng mẹ lom khom

Lặt rau rửa chén trông nom đàn gà

 

Cái ảng có hình bóng cha

Dầm mình dưới nước phèn hà ăn chân

Nhúng mình dưới nước sông Khâng

Chảy qua gian khó nợ nần cha ơi

H.T.P